Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

 Symptomen hebben niets te maken met etiologie, met de oorzaak van ziekte.

Symptomen ontstaan laat in het ziekteproces


De wetenschap vertelt ons dat we leven in een virtuele zee van onzichtbare invloedsvelden, die ons dagelijks leven op ingrijpende manieren beïnvloeden, toch zijn we ons er meestal weinig of niet van bewust.

In de wetenschap zijn deze verschijnselen o.a.:

  • De activiteit van het aardmagnetisch veld, waarvan aangetoond is dat het gecorreleerd is met verschillende emotionele en psychologische toestanden bij de mens.
  • Elektromagnetisme, dat de aantrekkingskracht van positief geladen protonen op negatief geladen elektronen in menselijke cellen initieert.
  • De sterke kernkracht, die krachtiger is dan het elektromagnetisme en daarom positief geladen protonen binnen de atoomkern bij elkaar houdt.
  • Het biofotonenveld in planten en dieren, waarvan aangenomen wordt dat het het voornaamste communicatiemiddel is tussen DNA moleculen over het hele lichaam van een plant, dier of mens.

De sleutel is langdurige potentiëring: Hoe langer men ondergedompeld is in deze versterkte subtiele energetische invloedsvelden, hoe meer ze mettertijd positieve verandering in gang zetten en vergemakkelijken.
Biotanjo

Lichaamsverzorging vrij van schadelijke bestanddelen

Voorbeeld HTML