Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

De wetenschappen wijzen in de richting van een nieuw besef van een levende wereld. De kosmos is als een organisme in ontwikkeling, en dat geldt ook voor onze planeet, Gaia. De wetten van de Natuur lijken misschien meer op gewoonten. Gedeeltelijk als gevolg van het 'harde probleem' om ruimte te vinden voor het menselijk bewustzijn in het materialistische wereldbeeld, is er een hernieuwde belangstelling voor panpsychistische filosofieën, volgens welke een of andere vorm van geest, ervaring of bewustzijn verbonden is met alle zelforganiserende systemen, ook atomen, moleculen en planten. Misschien is de zon bewust, en zijn andere sterren dat ook, en hele melkwegstelsels. Als dat zo is, hoe zit het dan met de geest van het universum als geheel? Rupert Sheldrake zal enkele van de implicaties van dit idee onderzoeken.

Rupert Sheldrake is bioloog en auteur van meer dan 85 wetenschappelijke artikelen, en werd genoemd bij de top 100 Global Thought Leaders voor 2013. Hij studeerde natuurwetenschappen aan de Universiteit van Cambridge, waar hij een Scholar of Clare College was, een dubbele eerste klas graad haalde en in 1963 de Universiteitsprijs voor Botanie kreeg. Dr. Sheldrake studeerde daarna filosofie en wetenschapsgeschiedenis aan Harvard voor hij terugkeerde naar Cambridge, waar hij in 1967 een Ph.D. in biochemie haalde.

Hij is de auteur van 13 boeken, en in 2012 publiceerde hij 'The Science Delusion'. Dit boek onderzoekt de tien dogma's van de moderne wetenschap, en laat zien hoe ze kunnen worden omgebogen tot vragen die nieuwe vergezichten van wetenschappelijke mogelijkheden openen. Het kreeg de Book of the Year Award van het Britse Scientific and Medical Network. Zijn meest recente boek: 'Ways To Go Beyond, And Why They Work' verscheen in 2019, en bekijkt zeven spirituele praktijken die persoonlijk transformerend zijn en wetenschappelijk meetbare effecten hebben. Je kunt op de hoogte blijven van Rupert's werk op zijn website: https://www.sheldrake.org.