Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

Biomagnetisme, ook wel Biomagnetisch Paar genoemd, is een zeer effectieve natuurlijke therapie die bijdraagt bij de behandeling van vele ziekten door het gebruik van paren magneten van gemiddelde intensiteit die de pH-waarde van het organisme gelijk trachten te maken.

Volgens het biomagnetisme hangen een groot aantal ziekten, waaronder kanker en vele andere complexe ziekten, samen met fundamentele veranderingen in de pH-waarde in de inwendige organen en met de aanwezigheid van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, gifstoffen en andere schadelijke factoren. Het ontstaan van ziekten kan niet gebeuren met een evenwichtige pH-waarde.

Deze  complementaire therapie identificeert ziekten naar hun etiologie en niet alleen naar hun verschijningsvorm. Als de symptomen of tekenen van ziekte verschenen zijn, is ze ook in staat het zuur-base evenwicht in het organisme te herstellen en de gezondheid te herstellen, door de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet alleen de symptomatologie.

 

De Biomagnetische Paartherapie is anders dan magnetische therapie en magnetische acupunctuur, en ze hanteert een nieuw paradigma. In tegenstelling tot deze laatste twee gebruikt de ^'Biomagnetic Pair' paren magneten van tegengestelde lading om gebieden in het lichaam te depolariseren die uit evenwicht zijn door ziekteverwekkers of andere factoren die energetisch en vibrationeel resoneren. Het is ook anders in die zin dat het het vermogen heeft de werkelijke oorzaak van de ziekte te bestrijden, vooral virussen.

 

Het Biomagnetisch Paar is een zuiver en onschadelijk systeem. En wat nog belangrijker is, het is in staat een abnormale toestand op te sporen en te corrigeren nog vóór de symptomatologische manifestatie. Het is dus, en in de eerste plaats, een preventieve therapie.

 

Van de Biomagnetische Paartherapie wordt beweerd dat ze in 1988 ontdekt werd door de Mexicaanse Dr. Isaac Goiz Durán. Er zijn echter bepaalde aanwijzingen die erop wijzen dat Dr. Richard Broeringmeyer de echte ontdekker van deze therapie is. Volgens deze nieuwe aanwijzingen zou Dr. Goiz de belangrijkste ontwikkelaar ervan geweest zijn na Dr. Broeringmeyer's dood.

 

Dr. Broeringmeyer begon methodisch met deze vroege waarnemingen te werken. Hij ontdekte hoe de benen in lengte veranderden als ze blootgesteld werden aan magnetische velden die op bepaalde onevenwichtige punten aangebracht werden. Hij was zorgvuldig en consequent in zijn geschriften, zijn verhandelingen waren nauwgezet en goed geschreven, waarmee hij zijn prestigieuze positie eer aandeed. En zo ging Dr. Broeringmeyer geleidelijk en nauwgezet te werk door een voor een de eerste 150 Biomagnetische Paren te ontdekken en de theorie te ontwikkelen van wat nu bekend staat als de Biomagnetic Pair Therapy.

 

Levende wezens houden hun systemen, organen en weefsels in een verbazingwekkend energetisch evenwicht. Elke seconde vinden er in het organisme miljarden reacties en biochemische uitwisselingen plaats, waardoor het zijn complexe netwerk van cellen en weefsels in evenwicht kan houden.

Cellen hebben het juiste milieu nodig om te kunnen leven en hun veelvoudige functies correct uit te voeren. Het ionische evenwicht van positieve en negatieve ladingen dat in de cellen en hun omgeving aanwezig is, speelt een essentiële rol bij het garanderen van dit geschikte celklimaat.

Net zoals het gezonde menselijke organisme een temperatuur heeft van tussen de 36 en 37 graden Celsius, moet zijn pH-waarde, of graad van inwendige zuurgraad, in een neutraliteitsgebied blijven dat dicht bij de waarde 7 ligt. Pathogene verschijnselen worden getolereerd als er fundamentele verstoringen in de pH-waarde zijn.

Het proces van pH onevenwichtigheid begint op cellulair niveau met de uitwisseling van ionen door het membraan. Deze bio-elektrische handeling komt in alle cellen van het lichaam voor. Als we een bloedmonster nemen, we elimineren de vloeistof tot we alleen de rode bloedcellen overhouden, en we brengen een magneet aan, dan kunnen we in de microscoop zien hoe de cellen draaien en in één richting wijzen. De magneet polariseert de ionen van de cellen.

De magnetische zuidpool zorgt voor een positieve lading van energie (+), versnelt de celactiviteit, versterkt de zure bestanddelen, stimuleert de aanmaak van eiwitten en versnelt het rijpingsproces. De noordpool daarentegen geeft een negatieve energetische lading (-), vermindert de snelheid van de celactiviteit, verhoogt het alkalische gehalte, verzacht pijn, en vermindert de concentratie waterstof-ionen. Magnetisme beïnvloedt dus het waterstof ion van water, wat beslissende gevolgen heeft voor de gezondheid (het is niet tevergeefs dat we voor 70% of meer uit water bestaan).

Ziekte of disfunctie in een deel van het lichaam houdt verband met een verstoring in de pH waarde. Als we de ionische verandering corrigeren met behulp van magneten, zal het probleem geneigd zijn te verdwijnen. Het organisme keert terug naar het punt van evenwicht en het fantastische vermogen van het lichaam om te regenereren herstelt zijn eigen gezondheid.

Bijna alle pathologieën hebben te maken met een of meer Biomagnetische Paren, magnetische velden die in specifieke delen van het lichaam worden opgewekt.

De positieve pool (ontstaan door een overmaat aan H+ ionen) neigt naar verzuring en maakt de aanwezigheid en de ontwikkeling van virussen mogelijk. De negatieve pool, die ontstaat door een tekort aan H+ en de aanwezigheid van vrije radicalen, neigt naar alkaliniteit en bevordert de aanwezigheid van bacteriën en andere ziektekiemen.

De plaats in het organisme van deze biomagnetische paren is vandaag al bepaald, dankzij het onvermoeibare werk van Dr. Isaac Goiz gedurende de laatste twintig jaar. Hij heeft, aan de hand van pathogenetische codes, meer dan 250 biomagnetische paren geïdentificeerd die overeenkomen met het merendeel van de ziekten, kwalen, stoornissen en syndromen. Gewone ziekten worden meestal veroorzaakt door slechts één Biomagnetisch Paar, terwijl complexe ziekten en tumorprocessen het resultaat zijn van associaties tussen twee of meer paren. Hoe complexer de paarcombinatie is, hoe degeneratiever of terminaler de ziekte.

Elke ziekte kan aangepakt worden door magneten op de overeenkomstige polen aan te brengen. Door magnetische inductie stellen deze magneten een lading tegenover met zijn tegengestelde polariteit en veroorzaken dat de ladingen elkaar opheffen, waardoor het natuurlijke pH evenwicht in de aangetaste organen hersteld wordt. De ziekteverwekkende micro-organismen verdwijnen als de omgeving waarvan hun innesteling, stofwisseling en voortplanting afhankelijk zijn, wordt weggenomen. Op deze manier wordt de orgaanfunctie bij zieke mensen hersteld en is het lichaam in staat zichzelf te genezen en te regenereren, zolang het orgaan of het weefsel de onomkeerbare grens van het degeneratieve proces nog niet bereikt heeft.

Bijvoorbeeld, als een patiënt een virale of bacteriële infectie heeft opgelopen, zal de therapeut het lichaam van de patiënt onderzoeken om te ontdekken welke betonparen of -paren gepolariseerd zijn als gevolg van de infectie. De paren die naar boven komen weerspiegelen de interne pH onevenwichtigheid in een bepaald gebied van het lichaam van de patiënt, een onevenwichtigheid die verband houdt met zijn ziekte. Juist geplaatste paren magneten kunnen de migratie van H+ ionen en vrije radicalen van het ene gebied naar het andere vergemakkelijken, en zo de pH op dat gebied wijzigen. Daarom zal, na het opsporen van de paren die de patiënt vertoont, het toepassen van biomagnetisme er op inwerken en ze depolariseren met strategisch geplaatste magneten, waardoor de interne pH-waarde van de patiënt hersteld en weer gelijk gemaakt wordt. Vanaf dit moment verliezen de ziekteverwekkende virussen hun genetische informatie en de bacteriën hun alkalinisch milieu dat hun stofwisseling nodig heeft om zich te reproduceren.