Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

"Als het geheugen binnen de natuur mysterieus klinkt, moeten we bedenken dat wiskundige wetten die de natuur overstijgen dat eerder meer dan minder zijn; ze zijn eerder metafysisch dan fysisch. De manier waarop wiskundige wetten onafhankelijk van het evoluerende universum kunnen bestaan en er tegelijk op inwerken blijft een diep mysterie. Voor hen die God aanvaarden is dit mysterie een aspect van Gods relatie tot het rijk der natuur; voor hen die God ontkennen is het mysterie nog duisterder: Een quasi-mentaal rijk van mathematische wetten bestaat op de een of andere manier onafhankelijk van de natuur, maar toch niet in God, en bestuurt de zich ontwikkelende fysieke wereld zonder zelf fysiek te zijn."

- Rupert Sheldrake, De wedergeboorte van de natuur: De vergroening van wetenschap en God

A Conscious Universe                           Dr. Rupert Sheldrake


Wat is biomagnetische therapie ?

Biomagnetische therapie  is een paradigmaverschuivende, holistische benadering van welzijn die gebruik maakt van magneten van gemiddelde intensiteit (1.000-4.000 gauss) die op specifieke plaatsen met de juiste noord- of zuidpolariteit worden aangebracht. Wanneer nauwkeurig toegepast herstelt deze therapie de juiste pH en homeostase, bevordert de optimale werking van orgaansystemen, normaliseert de reactie op ontstekingen, stimuleert ontgifting, en laat emotionele trauma's los die diep in het geheugen van het lichaam bewaard worden


Alles wat je moet weten over biomagnetisme Magneten

De wereld van Biomagnetische magneten is fascinerend en opwindend, maar kan ook overweldigend zijn. Enkele van de meest gestelde vragen zijn, welk type magneet zijn er? Wat is gauss en waarom doet het ertoe? Kan een magneet te sterk zijn?


Dr. Isaac Goiz Duran en de Geschiedenis van het Biomagnetisme

Dr. Isaac Goiz Duran is de grondlegger van het Biomagnetisme. Geïnspireerd door het werk van Dr. Richard Broeringmeyer ontdekte hij in 1988 het Biomagnetisme.


Hoe kan je epigenetica veranderen?
Je epigenetica verandert naarmate je ouder wordt, zowel als deel van de normale ontwikkeling en veroudering als in reactie op je gedrag en omgeving.