Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

"Het Universum waarin we ons bevinden en waarvan we niet gescheiden kunnen worden is een plaats van Wet en Orde. Het is geen toeval, noch chaos. Het wordt georganiseerd en in stand gehouden door een Electro-dynamisch veld dat in staat is de positie en beweging van alle geladen deeltjes te bepalen. Al bijna een halve eeuw worden de logische consequenties van deze theorie aan streng gecontroleerde omstandigheden onderworpen en stuiten ze op geen enkele tegenspraak."

- Harold Saxton Burr

De volgende tekst is een uittreksel uit Blauwdruk voor onsterfelijkheid: The Electric Patterns of Life door Harold Saxton Burr.

Antennae to the Universe

Het was logisch om uit de Veldtheorie af te leiden dat uitwendige elektrische velden de velden van levende organismen zouden beïnvloeden. Want net zoals het totale L-veld [d.w.z. levens-veld] van het organisme de nevenvelden ervan omvat en controleert, omvat de elektrische omgeving van de aarde - en kan verwacht worden dat ze de velden van de levende vormen op deze planeet beïnvloedt.

Dit was iets wat we niet gemakkelijk konden nagaan met menselijke of dierlijke proefpersonen, omdat elk organisme niet alleen uniek is, maar ook voortdurend verandert, zoals onze experimenten hadden aangetoond. Met de snel fluctuerende spanningsvariaties bij mens en dier is het uiterst moeilijk om tot een vaste basislijn of norm te komen van waaruit de invloed gemeten kan worden van externe krachten, die vaak traag zijn in hun cyclische variaties.

Het was echter het belangrijkst om te proberen de effecten van eventuele externe krachten op te sporen, en wel om drie redenen. Ten eerste, als we experimenteel een logische gevolgtrekking uit de Veldtheorie konden aantonen, zou dat de theorie extra steun bieden. Ten tweede, als de elektrische omgeving inderdaad invloed heeft op het levende organisme, hoe meer we over die effecten te weten kunnen komen, hoe beter. Ten derde, als we konden vaststellen dat levende vormen beïnvloed worden door hun elektrische omgeving, zou dit aantonen dat de mens een integraal deel is van het heelal en onderhevig aan de grote krachten die door de ruimte werken, net zoals de aarde zelf dat is.

Om deze redenen besloten we een langetermijnstudie uit te voeren van een levend systeem dat zijn eigen controle zou hebben, waarbij de veranderingen in interne en externe factoren door de natuur geleverd zouden worden. Ons doel was om, over een zeer lange periode, de elektrische eigenschappen van het systeem te onderzoeken en hun verband met omgevingsverschijnselen. Dit laatste omvatte natuurlijk temperatuur, vochtigheid, barometerdruk, zon en donker en alle andere factoren die we zouden kunnen waarnemen, meten en beschrijven.

We kozen een boom als het meest geschikte onderwerp voor dit onderzoek omdat een boom in veel opzichten enorme voordelen heeft. Hij blijft altijd op een bepaalde plaats staan; hij heeft geen speciale voeding nodig; hij hoeft niet verdoofd te worden bij het verrichten van de metingen; en er is geen probleem met het opruimen na de experimenten, zoals dat met dieren in het laboratorium wel het geval is.

We hoopten dus dat bomen niet alleen een vaste en betrouwbare basislijn zouden bieden van waaruit gewone milieu-invloeden gemeten kunnen worden, maar ook als antenne - om zo te zeggen - zouden dienen om eventuele buitenaardse of universele krachten op te pikken die de levende vormen van deze planeet zouden kunnen beïnvloeden.

Van bij je geboorte heb je uniek DNA en zijn er allerlei invloeden die hierop inwerken. Belastende invloeden kunnen tot ziektes leiden.

Die invloeden worden door de epigenetische scan geanalyseerd. Je krijgt inzicht in de huidige staat van jouw lichaam met deze informatie ontvang je een optimalisatieplan enerzijds met aangepaste voeding en de hoogst noodzakelijke nutraceuticals en strategieën om storende elementen te transformeren.

Op die manier kun je groeien als mens, gezond functioneren en je unieke potentieel optimaal benutten.

 Voordelen van de test?
De signalen en waargenomen stoornissen worden omgezet en verwerkt tot een verslag.
Er volgt een optimalisatievoorstel dmv voeding, aanvullende therapie en supplementen.
De geteste natuurlijke supplementen worden vooraf zorgvuldig geselecteerd.op hun biochemische en energetische kwaliteiten en hun polariteit. De selectie nutraceuticals bestaat uit o.a. orthomoleculaire, phytotherapeutische, Ayurvedische, homeopathie, subtiele planten- & bloesemremedies, etherische oliën, gemmotherapie, tincturen en oligomineralen.
Het onderzoek neemt slechts een aantal seconden in beslag. Het verslag volgt onmiddellijk.

Epigenetische scan

Welke informatie levert de YU analyse?

1. Ontbreken er bouwstenen om het lichaam optimaal te laten functioneren?
2. ls er een verstoring in het cellulair milieu (zuur-base, oxidatie-reductie, vocht- en elektrolyten, polariteit)? & Welke weefsels ondervinden daar het meeste hinder van?
3. ls er een verstoring in de cel-communicatie op energetisch en/of informatief niveau?
4. Zijn er factoren en/of omgevingsinvloeden die de celstofwisseling belasten?

 

Er bestaat de mogelijkheid voor zowel een uitgebreide test uit te voeren als een korte test.
De YU-test biedt ook de mogelijkheid van aangepaste testprogramma's voor baby’s en peuters (O-3 jaar) en kinderen (3-12 jaar).
De YU-test werd ontwikkeld in samenwerking met Dr. Annik Mollen en integreert meer dan 20 jaar ervaring uit praktijk.

 

Voor een afspraak met een epigenetische scan:

Gebruik onderstaant contactformulier of contacteer mij op het nr 0473 51 60 29