Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

HEATHER (Struikheide) BACH

€ 9,00

EENZAAMHEID

  • Negatief: Overbezorgd voor zichzelf, opdringerig praten, slecht luisteraar, kan niet alleen zijn.
  • Positief: Onzelfzuchtige voortdurende pogingen om te helpen, spreekt met beleid.

Om al diegenen te kalmeren die gekweld worden in lichaam of geest en hen vrede te brengen. De rusteloze, de bezorgde, de angstige, de gekwelde. Zij die geen gemoedsrust kunnen vinden, geen rust. Er is zo'n groot leger van deze lijders die zo vaak hun kwelling verbergen onder een glimlach en jovialiteit. Het zijn vaak de vrolijkste mensen, en vaak humoristen. Een groot aantal van hen zoekt zijn toevlucht in alcohol of zelfs drugs als stimulerende middelen om zich staande te houden. Zij doen alles liever dan anderen depressief te maken met hun beproevingen. Zelfs in ernstige ziekte zoeken zij altijd het gezelschap van wie er maar beschikbaar is, omdat zij het nodig vinden hun eigen zaken met anderen te bespreken, wie het ook mogen zijn. Zij zijn zeer ongelukkig als zij voor enige tijd alleen moeten zijn.
[Bach: Twaalf Genezers en Andere Remedies 1936].

Details over heide

Latijnse naam: Calluna vulgaris
Groep: Zeven Helpers
Emotionele groep: Eenzaamheid
Chronische aandoening: Spraakzaam
Methode: Zon

Affirmatie
We moeten standvastig vrede beoefenen, ons onze geest voorstellen als een meer dat altijd kalm gehouden moet worden, zonder golven, of zelfs maar rimpelingen, om de rust ervan te verstoren en geleidelijk deze staat van vrede ontwikkelen totdat geen enkele levensgebeurtenis, geen enkele omstandigheid, geen enkele andere persoonlijkheid in staat is om onder welke omstandigheden dan ook het oppervlak van dat meer te beroeren. [Bach]

Chronische aandoeningen

Het kenmerk van de Heidemensen is dat zij zich zorgen maken over de problemen van anderen, niet over de grote dingen van het leven, maar over de zaken van alledag. Zij proberen met alle middelen die in hun macht liggen anderen over te halen of zelfs te dwingen te doen wat zij goed achten. Hun ziekten zijn dikwijls niet erg ernstig tot op hoge leeftijd, maar zij kunnen door kleine kwalen jarenlang een aanzienlijk ongemak ondervinden en in hun dagelijks leven worden belemmerd. Zij zijn ook geneigd een beetje bang voor zichzelf te zijn als zij ook maar een beetje last krijgen. Zij houden ervan dat mensen van hen afhankelijk zijn, en zij scheppen er genoegen in te voelen dat zij van nut zijn en hulp bieden aan wie in moeilijkheden verkeert. Heidevolkeren zijn vaak goed gebouwd en van hoge kleur, volbloedig, sterk van lichaam en vol energie en activiteit, en zij spannen zich zonder schroom in voor anderen. [Bach]

-

Heide - Vorm en Functie

Deze mensen zijn eenzaam geworden en ze reageren daarop door obsessief over zichzelf te praten tegen iedereen die maar wil luisteren. Uit het vroegste commentaar op deze remedie, geschreven door Victor Bullen in 1956, leren we dat ieder van ons hier wel eens aan kan lijden. We hebben het gevoel dat we over onszelf moeten praten, worden overmatig met onszelf bezig, ondanks dat we weten dat we anderen vervelen. Als we er even over nadenken, zien we dat dit een van de manieren is om op onze chronische levensproblemen te reageren. Wij kunnen obsessief praten over onze echtscheiding, over ons verlies, over onze ziekte, beenoperatie, wat dan ook. Net zoals bij Eik en Gors gebeurt dit, zei Bach, omdat we de hoop verloren hebben, hoewel we ons daar misschien niet van bewust zijn als de oorzaak. Wanneer angst ons normale gezonde optimisme begint te vervangen, kunnen sommigen van ons zich in de toestand van de Heide bevinden.

Deze gedachte is impliciet in Bach's eigen geschreven verslag van hoe hij de Heather remedie vond voor een vrouw die hij kende. Zij was 'egocentrisch en volslagen wereldvreemd' en hij zei 'wat vind jij het mooiste zicht ter wereld? Heb je ooit iets gezien waardoor je denkt dat het mogelijk is dat er een God is?' Haar antwoord was 'ja, de bergen bedekt met heide'. Zij associeerde het woeste landschap en de bloeiende heide met de immanente Godheid. God hierbij betrekken maakt de zaak er misschien niet eenvoudiger op! Of misschien doet het dat voor sommige mensen wel. Het gevoel van isolement dat ons naar de staat van heide drijft, is gebaseerd op een bezorgdheid over de zin van het leven; we worden onzeker, we maken ons heimelijk zorgen over leven en dood.