Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

BEECH (beuk) BACH

€ 9,00

OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN

  • Negatief: Onverdraagzaam, kritisch, vooroordelen.
  • Positief: Volmaakte verdraagzaamheid.

Voor hen die de behoefte voelen om meer goed en schoonheid te zien in alles wat hen omringt. En, hoewel veel verkeerd lijkt te zijn, het vermogen te hebben om het goede in zichzelf te zien groeien. Om zo toleranter, toegeeflijker en begripvoller te kunnen zijn voor de verschillende wijze waarop ieder individu en alle dingen naar hun eigen uiteindelijke volmaaktheid toewerken.
[Bach: Twaalf Genezers en Andere Remedies 1936].

Beuk details

Latijnse naam: Fagus sylvatica
Groep: Tweede Negentien
Emotionele groep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Emotionele reactie: Kritisch
Methode: Koken

Affirmatie
Dat wij nooit de gedachten, de meningen, de ideeën van anderen bekritiseren of veroordelen; steeds voor ogen houdend dat de hele mensheid Gods kinderen zijn, die ieder op zijn eigen manier ernaar streven de Glorie van zijn Vader te vinden. [Barnard: Guide to the Bach Flower Remedies]]

Emotionele staat
Zij die kritisch, ontevreden, intolerant, prikkelbaar zijn, altijd fouten vinden, alleen de negatieve kant van dingen zien. Ergeren zich aan kleine dingen - de eigenaardigheden en maniertjes en eigenaardigheden van anderen. Eisen exactheid, orde en discipline. Arrogante mensen die klagen over anderen, kleinzielige woede, gezond in oordeel maar zuur, cynisch, onsympathiek. [Bach]

-

Beuk - Vorm en Functie

Om een remedie te vinden voor deze Beech gemoedstoestand, moest Bach duidelijk krijgen wat zulke mensen werkelijk voelen; wat brengt hen tot die omstandigheden? Beukmensen zijn niet bepaald dominant, maar ze ontwikkelen een drang om de vrijheid van zelfexpressie van andere mensen te onderdrukken. Ook dit is geen zielstype, maar een toestand die zich in de loop van de tijd opbouwt als gevolg van een reactieve afkeer van iets - het leven doet niet wat ik wil, dus zal ik alles en iedereen bekritiseren om aan te tonen hoe verkeerd het allemaal is. Dit uit zich in het rechtzetten van het natuurlijke ervaringsgewoel, het zoeken naar exactheid, orde en discipline; in de bekrompen norm om het perfect te krijgen; in een pietluttige, pietluttige aandacht voor netheid en detail. Al deze uitingen kijken naar de uiterlijke vorm omdat de persoon innerlijk ontevreden is.

Aan het eind van het jaar, toen Bach de laatste van de tweede negentien remedies had gevonden, ordende hij alle 38 in zeven groepen. Beuk stopte hij in de groep voor Over-Care voor Welzijn van Anderen, samen met Cichorei, Vervain, Vine en Rockwater. Alle vijf remedies delen dezelfde ontevredenheid met de uiterlijke omstandigheden van het leven en een gevoel van superioriteit ten opzichte van anderen. In alle gevallen leidt deze zienswijze de aandacht af van het werkelijke probleem: de persoon zelf. Het probleem van de beuker is een gebrek aan eigenwaarde, want wie zichzelf niet waardeert, vindt het moeilijk anderen te waarderen en te eren.