Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

HOLLY (hulst) BACH

€ 9,00

OVERGEVOELIGHEID VOOR INVLOEDEN EN IDEEEN

  • Negatief: Gebrek aan naastenliefde, afgunst, haat, jaloersheid, wantrouwen, achterdocht.
  • Positief: Edelmoedig, liefhebbend, verdraagzaam. Gelukkig in alle omstandigheden.

Voor hen die soms worden overvallen door gedachten als jaloezie, afgunst, wraak, achterdocht. Voor de verschillende vormen van ergernis. In zichzelf kunnen zij veel lijden, vaak wanneer er geen werkelijke oorzaak voor hun ongeluk is.
[Bach: Twaalf Genezers en Andere Remedies 1936].

Gegevens over de hulst

Latijnse naam: Ilex aquifolium
Groep: Tweede Negentien
Emotionele groep: Overgevoelig voor invloeden en ideeën
Emotionele reactie: Haat en woede
Methode: Koken

Affirmatie

De uiteindelijke verovering van alles zal geschieden door liefde en zachtmoedigheid, en wanneer wij deze twee kwaliteiten voldoende ontwikkeld hebben zal niets ons kunnen aanvallen, daar wij altijd mededogen zullen hebben en geen weerstand zullen bieden. [Bach: Verzamelde Geschriften].

Emotionele toestand

Voor elke sterk negatieve gemoedstoestand: woede, jaloezie, bitterheid, woede, afgunst, achterdocht, wraak, haat, geweld, slecht humeur, minachting, ergernis, egoïsme, frustratie - alle gemoedstoestanden die de liefde vijandig gezind zijn.
[Barnard: Guide to the Bach Flower Remedies]

-

Hulst - Vorm en Functie

De Hulsttoestand is echt heel ernstig, want het beschrijft allerlei sterk negatieve emoties die niet alleen in een persoon branden, maar zich ook uiten in destructief, zelfs gewelddadig gedrag. Het is voor "jaloezie, afgunst, wraak, achterdocht, de verschillende vormen van vexatie". Nu is vexatie een mooi ouderwets woord, maar hier betekent het niet een onbeduidend slecht humeur, maar een soort onrust, intens kwaadaardig en meer in het bijzonder de ervaring te worden geschokt door hevige gevoelens (Latijn vexare, schudden). We weten natuurlijk allemaal hoe het voelt, zowel om door onze eigen woede te worden geschokt als om door de woede van anderen te worden geschokt. Er wordt wel gesuggereerd dat dit de belangrijkste van de 38 Bach-remedies is, omdat het voor haat en woede is. Maar Bach formuleerde het anders en zei dat het een bescherming was "tegen alles wat niet de Universele Liefde is". Hiermee trachtte hij de gebruikelijke negatieve karakterisering van emoties te vermijden, die alleen maar groter worden naarmate we ons er meer op concentreren. Woede is op zichzelf niet verkeerd, maar het gebrek aan liefde kan ons problemen bezorgen. We voelen alleen haat als we geen liefde kunnen voelen; de twee sluiten elkaar uit. Hulst is voor elke sterk negatieve emotie die de heiligheid van het leven schendt.

Om te begrijpen waarom Dr Bach voor hulst koos, moeten we begrijpen wat er gebeurt wanneer iemand jaloers wordt of in woede uitbarst. De hedendaagse neurowetenschap is van mening dat "emoties gecompliceerde verzamelingen van chemische en neurale reacties zijn" die leiden tot "omstandigheden die gunstig zijn voor het organisme". Maar hoewel woede soms nuttig en gepast kan zijn, is het in wezen een negatieve reactie op levensomstandigheden en geen "onderdeel van homeostatische regulering" of "op overleving gericht gedrag", althans voor zover het Bach-remedies betreft. Woede is een reactie op de invasie van het zelfgevoel van een individu; dit kan een schending van integriteit betekenen, van gedragsnormen, een besef van iets veel sterkers, een verlies van wat mij doet voelen wat ik ben. Na te zijn binnengedrongen (door fysieke of niet-fysieke inmenging) kan ik verontwaardigd reageren. In zoverre is het een natuurlijke en gepaste reactie. Maar het probleem ontstaat wanneer dit een gewoonte wordt. Als ik gewoon ben boos te zijn, dan moet er een gewoonte stimulans zijn.

Dat wil zeggen dat de invasie of aanval die mijn gevoel van eigenwaarde heeft geschonden, de natuurlijke integriteit en verdedigingsmechanismen zo heeft aangetast dat een deel van mij is overgenomen, bezet gebied is geworden. Woede is dan de reactie op een vreemd patroon van activiteit binnen de grenzen van mijn wezen. Dus verre van een indicatie te zijn dat homeostase aan het werk is, geeft het aan dat homeostase heeft gefaald. Dit is een belangrijk concept omdat invasieve ziekten zoals kanker in verband kunnen worden gebracht met woede en de Holly conditie.