Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

MUSTARD (herik) BACH

€ 9,00

ONVOLDOENDE BELANGSTELLING IN HET HIER EN NU

  • Negatief: Diepe somberheid, zwartgalligheid, "donkere wolken" komen en gaan.
  • Positief: Onverstoorbare innerlijke kalmte. Blijvend evenwicht en vreugde.

Zij die vatbaar zijn voor tijden van somberheid, of zelfs wanhoop, alsof een koude donkere wolk hen overschaduwt en het licht en de vreugde van het leven verbergt. Het kan onmogelijk zijn enige reden of verklaring te geven voor zulke aanvallen. Onder deze omstandigheden is het bijna onmogelijk om blij of opgewekt over te komen.
[Bach: Twaalf Genezers en Andere Remedies 1936].

Mosterd details

Latijnse naam: Sinapis arvensis
Groep: Tweede Negentien
Emotionele groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden
Emotionele reactie: Depressie
Methode: Koken

Affirmatie

In alle dingen moet opgewektheid worden aangemoedigd, en we moeten weigeren ons te laten onderdrukken door twijfel en depressie, maar onthouden dat die niet van onszelf zijn, want onze Zielen kennen alleen vreugde en geluk. [Bach: Verzamelde Geschriften].

Emotionele toestand

Voor depressie die zonder aanwijsbare reden voortkomt uit een onbekende oorzaak, somberheid, diepe droefheid, melancholie, meestal ernstige mensen die het gevoel hebben dat zij periodiek getroffen worden door een kwaadaardige ster. De depressie is intens en kan niet worden verlicht totdat zij even onverwachts weer opklaart als zij gekomen is. Alle vreugde en vrede is voor de duur uit het leven verdreven. [Barnard: Guide to the Bach Flower Remedies]

-

Mosterd - Vorm en Functie

Als emotionele toestand is Mosterd een soort depressie die ongezien wacht op een kans om naar boven te komen. De oorsprong ervan ligt in het verleden, diep begraven, zelfs buiten het geheugen. Door te kijken naar de natuurlijke geschiedenis van de plant kunnen we hier twee dingen uit concluderen. Eén, dat de duisternis die het 'licht en de vreugde van het leven' vertroebelt, van binnenuit de aarde komt; zij wordt geboren uit ervaringen uit het verleden, karma zo u wilt, die het individu met zich meedraagt als onopgelost materiaal, de ongekiemde zaden. Om een andere analogie te gebruiken, het is als de psychologische bagage die velen van ons met zich meedragen, gevuld met we weten niet wat. Het tweede punt is dit: de mosterdplanten ontwikkelen zich alleen op een moment dat het veld leeg wordt gelaten, de grond kaal. De mosterdstaat volgt op verstoring van het vaste levenspatroon (ploegen) en schiet alleen wortel in de geest omdat er sprake is van enige inactiviteit in de wil (een leeg veld). Daarom staat Mosterd naast Kamperfoelie en Wilde Roos in de volgorde van ontdekking - Nora Weeks zet Mosterd daar neer en Bach ook, in de groep voor Onvoldoende belangstelling voor de huidige omstandigheden.

Mosterd is dus een opportunistisch patroon van inmenging, een vorm van bezetenheid, die zich alleen vestigt vanwege de zwakte van de gastheer. Op dit idee wordt gezinspeeld door sommige schrijvers die spreken van duistere krachten die de ziel overschaduwen, van scheiding en een val uit de gratie. Het beeld van een lege, omgeploegde akker of zelfs omgewoelde aarde, nodigt uit tot dergelijke gedachten. Er is iets onnatuurlijks aan een land zonder planten en vandaag de dag, wanneer boeren velden besproeien met onkruidverdelger, voor het planten en ploegen, moeten we ons afvragen wat het effect is op de psyche van de planeet. Roei alle planten uit een veld en wat komt er dan in? De psyche van de planeet is misschien een te abstruse begrip, maar de complexe relaties van plant tot aarde, van biodiversiteit en subtiliteit in het denken zijn precies datgene wat door de bulldozer van het materialisme wordt ondermijnd. De boer verhoogt zijn opbrengst bij de oogst door ongewenste concurrentie van onkruid te verwijderen: koolzaad groeit tegenwoordig nauwelijks nog op akkerland. Maar zorgt het uitsterven van deze soort ervoor dat we minder beschermd zijn tegen de "koude, donkere wolken" van depressie?