Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

RED CHESTNUT (rode paardekastanje) BACH

€ 9,00

ANGST

  • Negatief: Overdreven angst en bezorgdheid voor (de veiligheid van) anderen (vooral voor hen die je liefhebt), men verwacht het ergste.
  • Positief: Oprechte bezorgdheid.

Voor hen die het moeilijk vinden om niet bezorgd te zijn voor andere mensen. Vaak hebben zij opgehouden zich zorgen te maken over zichzelf, maar voor degenen op wie zij gesteld zijn, kunnen zij veel lijden, vaak anticiperend op een ongelukkige gebeurtenis die hen kan overkomen.
[Bach: Twaalf Genezers en Andere Remedies 1936].

Gegevens over de rode kastanje

Latijnse naam: Aesculus carnea
Groep: Tweede Negentien
Emotionele groep: Angst
Emotionele reactie: Zich het ergste voorstellen

Affirmatie

Ieder van ons heeft ook sympathie voor hen die in nood verkeren, en dat is natuurlijk zo, want we zijn allemaal ooit zelf in nood geweest. Zodat we niet alleen onszelf kunnen genezen, maar we hebben ook het grote voorrecht anderen te kunnen helpen zichzelf te genezen, en de enige kwalificaties die daarvoor nodig zijn, zijn liefde en sympathie. [Bach: Verzamelde Geschriften].

Emotionele Staat

Voor hen die het moeilijk vinden om niet bezorgd te zijn voor andere mensen, problemen te voorzien, zich het ergste in te beelden, zich zorgen te maken over andermans problemen, zich te veel zorgen te maken over problemen in de wereld, bang te zijn dat een kleine klacht van een ander een ernstig probleem zal worden, projecteren van bezorgdheid. [Barnard: Guide to the Bach Flower Remedies].

-

Rode Kastanje - Vorm en Functie

Bach beschreef de Rode Kastanje als 'voor hen die het moeilijk vinden om niet angstig te zijn voor andere mensen'. Het verhaal gaat dat hij aan het werk was in de tuin van Mount Vernon, toen hij zichzelf sneed. Volgens Nora Weeks was hij hout aan het hakken - hoewel we ons kunnen afvragen waarom hij eind mei hout aan het hakken was - toen de bijl weggleed en hij zijn pols 'verwondde'. Hij was in shock en kreeg eerste hulp, maar hoewel hij 'bleek en beverig en bijna flauwvallend van het bloedverlies' was, was het de reactie van Nora en vrienden die Bachs aandacht opeiste. Hij vond dat hun angst en ongerustheid over zijn toestand de zaak erger maakten. Nora merkte op dat op dat ogenblik, zo acuut was zijn gevoeligheid, Bach elke bezorgdheid, depressie of angst bij andere mensen ervoer als een 'daadwerkelijke fysieke pijn'. Toen hij de bezorgdheid van zijn vrienden voelde, verklaarde hij dat hij zojuist de emotionele toestand voor zijn volgende remedie had ervaren: Rode Kastanje's angst voor de veiligheid van anderen. Een dag of twee later vond hij de bloemen en maakte een moedertinctuur volgens de kookmethode.

Het verhaal van Red Chestnut bracht Nora Weeks tot de conclusie dat we allemaal vatbaar zijn voor de invloed van de gedachten van andere mensen, ten goede of ten kwade. Negatieve gedachten, zelfs als ze niet geuit worden, hebben een krachtige invloed. Gedachten voor veiligheid, gezondheid en succes, evenzo. Het verband tussen de Rode en de Witte Kastanje ligt hier dus in het denkproces: hoe het denkpatroon te doorbreken of te veranderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebaar van de twee boomsoorten gelijk is. Ze hebben dezelfde structuur van stam en takken, dezelfde schilferige schors, soortgelijke knoppen, soortgelijke bladeren. Maar er zijn duidelijke verschillen. In alle opzichten is een rode kastanjeboom minder robuust, vatbaarder voor ziekte en beschadiging. De zaden zijn veel kleiner, het omhulsel glad en vaak leeg - geen waardevolle kastanjes hier! De kracht van de remedie komt meer van de kracht in de kleur van de bloemen.