Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

Wat is de Solfeggioschaal en waar staan de tonen voor?

De Solfeggio frequentie schaal bestaat uit de volgende tonen:

UT   – 396 Hz: Het loslaten van belemmerende emotionele patronen als angst en schuldgevoelens

De ‘Ut’ toon bevrijdt je van het gevoel van schuld en angst door verdedigingsmechanismen neer te halen. 396 Hz frequentie zoekt verborgen blokkades, onderbewuste negatieve overtuigingen en ideeën die hebben geleid tot jouw huidige situaties.

RE   – 417 Hz: situaties ongedaan maken en verandering mogelijk maken

De frequentie 417 Hz brengt je in contact met een onuitputtelijke energiebron waarmee je je leven kunt veranderen. Deze frequentie reinigt traumatische ervaringen en wist destructieve invloeden van gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer we spreken over cellulaire processen, stimuleert toon ‘Re’ de cel en zijn functies op een optimale manier.

MI   – 528 Hz: De liefdesfrequentie, staat voor transformatie, wonderen en het repareren en helen van DNA patronen.

Toon ‘Mi’ wordt gebruikt om menselijk DNA terug te brengen naar zijn oorspronkelijke, perfecte staat. Deze frequentie brengt transformatie en wonderen in je leven. Het proces van DNA-herstel wordt gevolgd door gunstige effecten – verhoogde hoeveelheid levensenergie, helderheid van geest, bewustzijn, ontwaakte of geactiveerde creativiteit, extatische toestanden zoals diepe innerlijke vrede. Tone ‘Mi’ activeert je verbeelding, intentie en intuïtie om te werken voor je hoogste en beste doel.

FA   – 639 Hz: Verbinding van de linker- en rechter hersenhelft, het Corpus Callosum. Heling van relaties.

Toon ‘Fa’ kan worden gebruikt voor het omgaan met relatieproblemen – die in familie, tussen partners, vrienden of voor sociale problemen. Wanneer we het hebben over cellulaire processen, kan de frequentie 639 Hz worden gebruikt om de cel aan te moedigen met zijn omgeving te communiceren. Deze oude Solfeggio-frequentie verbetert de communicatie, het begrip, de tolerantie en de liefde.

SOL – 741 Hz: Innerlijk weten, ontwaken van intuïtie en expressie, reinigen en oplossen van problemen.

Het reinigt de cel (“Polluti oplossen”) van de gifstoffen. Veelvuldig gebruik van 741 Hz leidt tot een gezonder, eenvoudiger leven, en ook tot veranderingen in je dieet in de richting van voedingsmiddelen die niet zijn vergiftigd door verschillende soorten toxines. Daarnaast reinigt toon ‘Sol’ de cel van verschillende soorten elektromagnetische straling. Een andere toepassing van deze geluidsfrequentie is het oplossen van problemen van welke aard dan ook. De vijfde frequentie van de Solfeggio-schaal leidt je ook naar de kracht van zelfexpressie, wat resulteert in een puur en stabiel leven.

LA   – 852 Hz: Onvoorwaardelijke liefde, terugkeer naar spirituele orde.

Toon ‘La’ is gekoppeld aan je vermogen om de illusies van je leven te doorzien, zoals verborgen agenda’s van mensen, plaatsen en dingen. Het verhoogt het bewustzijn en laat je terugkeren naar spirituele orde. Met betrekking tot cellulaire processen stelt 852 Hz de cel in staat zichzelf te transformeren in een systeem van hoger niveau.

Het geheim achter de Solfeggio frequenties

Nikola Tesla zei: “If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe.”

Het geheim van de frequenties ligt in het feit dat elk van de Solfeggio frequenties terug te leiden is tot de zeer krachtige nummer 3, 6 of 9.

Om je te laten zien dat de frequenties zijn gebaseerd op deze nummers maken we gebruik van de reductiemethode uit de Phytagoriaanse getallenleer. Deze reductiemethode is eenvoudig en word gebruikt om grote nummers terug te brengen naar een enkel cijfer.

Laten we deze methode toepassen op de Solfeggio frequenties. The originele Solfeggio frequenties zijn: 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz and 852 Hz.
369 Hz = 3+6+9 = 18 = 1+8 = 9
417 Hz = 4+1+7 = 12 = 1+2 = 3
528 Hz = 5+2+8 = 15 = 1+5 = 6
639 Hz = 6+3+9 = 18 = 1+8 = 9
741 Hz = 7+4+1 = 12 = 1+2 = 3
852 Hz = 8+5+2 = 15 = 1+5 = 6